ציר תחתון להגה

ציר תחתון להגה

תיאור

ציר עליון להגה
אלומיונים
8 מ״מ