ציר עליון להגה

ציר עליון להגה

תיאור

ציר עליון להגה
אלומיונים
8 מ״מ