פתח יציאה מים

פתח יציאה מים

תיאור

חיבור צינור D 75 מ"מ כולל טבעות הידוק