פילטר חילופי למסנן

פילטר חילופי למסנן

330VTEB / 330VTEPB / 75330VTEB