סט מבברנות + אורינג למנוע

סט מבברנות + אורינג למנוע