מסנן למפריד מים

Author : aviv

מסנן למפריד מים

עבור ה-WS250

תיאור

מסנן חלופי עבור ה-WS250.
יש להחליף מסנן זה מדי שנה.