Dual Station Unit DS Kit

Author : aviv

Dual Station Unit DS Kit

195

נשארו במלאי רק 1

תיאור

יחידה זו משלבת את פעולת בקרת הידית הבודדת מכל אחת משתי תחנות הפיקוד ומספקת פלט יחיד לידית מצערת המנוע. לכל מנוע יש צורך בשתי יחידות תחנות כפולות, אחת לתיבת ההילוכים (סוג DS) ואחת למצערת (סוג DSKITF).