פנל למשאבת שיפוליים

Author : aviv

פנל למשאבת שיפוליים

242

נשארו במלאי רק 3

תיאור

מערכת תלת כיוונית:
מזהה כניסת מים, מייצר אזעקה חזותית וקולית ומפעיל את המשאבה בו-זמנית.

מזהה כל פעולה חריגה של משאבת הבילג' ומייצר אות חזותי ברור (אור אדום) וקול (זמזם).

12V