מחבר לצינור "1/2 והברגה "3/8

מחבר לצינור "1/2 והברגה "3/8

26

קיים במלאי