מד למיכל מים שחורים

Author : aviv

מד למיכל מים שחורים

12/24V

תיאור

חיישן מיכל שפכים פשוט להתאמה.
אורך הזרוע מתכוונן בין 200 מ"מ ל-412 מ"מ.